Corporation - Description - 2019-10-04 18:05:43 - Live Ticker

2019-10-04

Description

Old New
-Communication/diplomatic channel: SHCK+W EVE unikaj wszystkich, bo znajdziesz tych co s?
 +dobrzy, tych z?ych i tych co sprzedaja bro? obu stronom.
  
 +Shocky Industries Ltd. jest cz??ci? Imperium w Goonswarm Federation.
 +Jeste?my korporacj? stawiaj?c? na dobr? zabaw?, bez zb?dnych dram.
 +
 +
 +Co oferuje sojusz:
 +- darmow? nauk? j?zyka angielskiego,
 +- pomoc dla nowiciuszy,
 +- ró?nego rodzaju eventy korpowe, czy Imperialne
 +- codzienne floty PvP,
 +- szybkie us?ugi transportowe,
 +- dost?p do struktur produkcyjnych,
 +- bardzo dobre SRP (Ship Replacement Program)
 +- najni?sze podatki w?ród polskich korporacji w Imperium
-Please keep in mind that Shocky Industries LTD. is a Polish only corporation !!!+- Shocky Industries Ltd. oferuje dost?p do darmowych BPC, w tym capitali i supercapitali.
-Communication/diplomatic channel: SHCK 
-Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wspólnymi dziaÅ‚aniami w zakresie: 
-- Górnictwo 
-- Produkcja  
-- Badania/Inwencja 
 +
 +Rekruterzy: Crushall, mlody821 i Chessintra De'Virr.
 +Kana? do rekrutacji: shck

Details Share

Resources 2019-10-04 18:05:43 Corporation Description
Alliance Goonswarm Federation Member 31657
Corporation Shocky Industries Ltd. Member 129
Valid XHTML Valid SVG PHP MySQL NGINX Webserver Pheal API Libary Firefox EVE Onlline Free SSL Secured By StartCom Twitter @wollari Facebook
API J:08 Dec 09:31 K:08 Dec 09:32 C:08 Dec 09:03 A:08 Dec 09:37 O:04 Jun 11:15 F:08 Dec 09:16 S:07 Dec 12:16 W:08 Dec 09:15