Corporation - Description - 2020-02-28 21:24:25 - Live Ticker

2020-02-28

Description

Old New
-Zdraví vás česká null-secová korporace žijící v regionu Malpais. +Zdraví vás ?eská null-secová korporace žijící v regionu Malpais.
-Zaměřujeme se na aktivity od těžení, pÅ™es mise a exploraci až k solo a small-gang PVP aktivitám typu gatecamping, nebo roamování po naÅ¡em okolí. Å kolíme piloty pro vÅ¡echny případy a samy se účastníme PVP akcích pořádané koalicí. +Zam??ujeme se na aktivity od t?žení, p?es mise a exploraci k solo a small-gang PVP aktivitám typu gatecamping, nebo roamování po našem okolí. Školíme piloty pro všechny p?ípady a samy se ú?astníme PVP akcích po?ádané koalicí.
  
-NÁBOR : UZAVREN +NÁBOR : UZAVREN
  
 ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------
  
 We are Czech and Slovak only corporation, specializing in industry and group PVP. If you wish to engage in diplomacy, contact any of diplo contacts listed below.  We are Czech and Slovak only corporation, specializing in industry and group PVP. If you wish to engage in diplomacy, contact any of diplo contacts listed below.
  
-CEO: Mitelin Rey  
-CO-CEO: Montikk montys 
-Diplomat US/TZ: Fisbohn 
-Diplomat EU/TZ: Mitelin Rey  
-Industry Director: Luckers Mrazik 
-Structure Director: Asuna Yuii 
-Planetary Director: Siorak 
  
 Public Channel: CZ-I Pub  Public Channel: CZ-I Pub

Details Share

Resources 2020-02-28 21:24:25 Corporation Description
Corporation Czech Interstellar Incorporated Member 6
Valid XHTML Valid SVG PHP MySQL NGINX Webserver Pheal API Libary Firefox EVE Onlline Free SSL Secured By StartCom Twitter @wollari Facebook
API J:23 Jan 07:03 K:23 Jan 07:02 C:23 Jan 07:12 A:23 Jan 07:11 O:04 Jun 11:15 F:23 Jan 06:58 S:22 Jan 11:44 W:23 Jan 06:15