Corporation - Description - 2020-03-23 08:41:43 - Live Ticker

2020-03-23

Description

Old New
-Czy jest jakiÅ› polski corp dla nowych? +Czy jest jaki? polski corp dla nowych?
-Jesteśmy odpowiedzią na to pytanie. +Jeste?my odpowiedzi? na to pytanie.
  
-CDN. jest korporacją szkoleniową. Naszą misją jest umożliwić start i zapewnić odpowiednie wsparcie każdemu nowemu rekrutowi. +CDN. jest korporacj? szkoleniow?. Nasz? misj? jest umo?liwi? start i zapewni? odpowiednie wsparcie ka?demu nowemu rekrutowi.
  
-Głównym terenem dziaÅ‚aÅ„ naszej akademii jest obszar wojen frakcyjncyh (Faction Warfare). Nastaw siÄ™ wiÄ™c na współpracÄ™ i grÄ™ zespoÅ‚owÄ…. +G?ównym terenem dzia?a? naszej akademii jest obszar wojen frakcyjncyh (Faction Warfare). Nastaw si? wi?c na wspó?prac? i gr? zespo?ow?.
  
 Zapewniamy: Zapewniamy:
-- szkolenia prowadzone przez doświadczoną kadrę +- szkolenia prowadzone przez do?wiadczon? kadr?
 - merytoryczne wsparcie w zaplanowaniu kierunku rozwoju Twojej postaci, - merytoryczne wsparcie w zaplanowaniu kierunku rozwoju Twojej postaci,
-- materiaÅ‚y szkoleniowe w formie poradników w jÄ™zyku polskim, +- materia?y szkoleniowe w formie poradników w j?zyku polskim,
-- pakiet statków dla poczÄ…tkujÄ…cych, +- pakiet statków dla pocz?tkuj?cych,
-- wspólne floty, +- wspólne floty,
 - atrakcyjne zarobki od pierwszego dnia gry. - atrakcyjne zarobki od pierwszego dnia gry.
  
 Wymagamy: Wymagamy:
 - kultury, - kultury,
-- wyrozumiaÅ‚oÅ›ci dla mÅ‚odszych kolegów,+- wyrozumia?o?ci dla m?odszych kolegów,
-- mikrofonu i obecności na kanale Discord +- mikrofonu i obecno?ci na kanale Discord
  
-Zapraszamy graczy z każdym bagażem doÅ›wiadczeÅ„. Zarówno "emerytów", jak i pilotów, którzy zaÅ‚ożyli konto godzinÄ™ temu.+Zapraszamy graczy z ka?dym baga?em do?wiadcze?. Zarówno "emerytów", jak i pilotów, którzy za?o?yli konto godzin? temu.
  
-PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PRZEBIEGIEM PROCESU REKRUTACJI PRZED ZŁOÅ»ENIEM APLIKACJI, SZCZEGÓŁY TUTAJ: CDN. +PROSIMY O ZAPOZNANIE SI? Z PRZEBIEGIEM PROCESU REKRUTACJI PRZED Z?O?ENIEM APLIKACJI, SZCZEGÓ?Y TUTAJ: CDN.
  
 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------
-Kanał publiczny: CDN. +Kana? publiczny: CDN.
 Osoba do kontaktu: ZOMO Zenek  Osoba do kontaktu: ZOMO Zenek

Details Share

Resources 2020-03-23 08:41:43 Corporation Description
Corporation Corp dla nowych Member 52
Valid XHTML Valid SVG PHP MySQL NGINX Webserver Pheal API Libary Firefox EVE Onlline Free SSL Secured By StartCom Twitter @wollari Facebook
API J:06 Dec 05:31 K:06 Dec 05:32 C:06 Dec 06:01 A:06 Dec 06:21 O:04 Jun 11:15 F:06 Dec 06:07 S:05 Dec 11:08 W:06 Dec 06:15