Corporation - Description - 2020-12-24 18:05:32 - Live Ticker

2020-12-24

Description

Old New
 +
 W EVE unikaj wszystkich, bo znajdziesz tych co s?  W EVE unikaj wszystkich, bo znajdziesz tych co s?
 dobrzy, tych z?ych i tych co sprzedaja bro? obu stronom. dobrzy, tych z?ych i tych co sprzedaja bro? obu stronom.
  
-Shocky Industries Ltd. jest cz??ci? Imperium w Goonswarm Federation.+Wi?cej informacji o Shocky Industries Ltd. znajdziesz pod tym LINKIEM.
-Jeste?my korporacj? stawiaj?c? na dobr? zabaw?, bez zb?dnych dram.  
- 
  
-Co oferuje sojusz: 
-- darmow? nauk? j?zyka angielskiego, 
-- pomoc dla nowiciuszy, 
-- ró?nego rodzaju eventy korpowe, czy Imperialne 
-- codzienne floty PvP, 
-- szybkie us?ugi transportowe,  
-- dost?p do struktur produkcyjnych, 
-- bardzo dobre SRP (Ship Replacement Program) 
-- najni?sze podatki w?ród polskich korporacji w Imperium 
-- Shocky Industries Ltd. oferuje dost?p do darmowych BPC, w tym capitali i supercapitali.+Je??i nadal jeste? zainteresowany do??czeniem do nas, wype?nij FORMULARZ REKRUTACJI i wejd? na TS'a.
  
 Rekruterzy: Crushall, mlody821 i Chessintra De'Virr. Rekruterzy: Crushall, mlody821 i Chessintra De'Virr.
 Kana? do rekrutacji: shck  Kana? do rekrutacji: shck

Details Share

Resources 2020-12-24 18:05:32 Corporation Description
Alliance Goonswarm Federation Member 31600
Corporation Shocky Industries Ltd. Member 129
Valid XHTML Valid SVG PHP MySQL NGINX Webserver Pheal API Libary Firefox EVE Onlline Free SSL Secured By StartCom Twitter @wollari Facebook
API J:04 Dec 22:30 K:04 Dec 22:32 C:04 Dec 22:01 A:04 Dec 22:33 O:04 Jun 11:15 F:04 Dec 22:30 S:04 Dec 11:07 W:04 Dec 22:15