Corporation - Description - 2021-06-07 07:13:02 - Live Ticker

2021-06-07

Description

Old New
-Czy jest jaki? polski corp dla nowych? +u'Czy jest jaki\u015b polski corp dla nowych?
-Jeste?my odpowiedzi? na to pytanie. +Jeste\u015bmy odpowiedzi\u0105 na to pytanie.
  
-CDN. jest korporacj? szkoleniow?. Nasz? misj? jest umo?liwi? start i zapewni? odpowiednie wsparcie ka?demu nowemu rekrutowi. +CDN. jest korporacj\u0105 szkoleniow\u0105. Nasz\u0105 misj\u0105 jest umo\u017cliwi\u0107 start i zapewni\u0107 odpowiednie wsparcie ka\u017cdemu nowemu rekrutowi.
  
-G?ównym terenem dzia?a? naszej akademii jest obszar wojen frakcyjncyh (Faction Warfare). Nastaw si? wi?c na wspó?prac? i gr? zespo?ow?. +G\u0142\xf3wnym terenem dzia\u0142a\u0144 naszej akademii jest obszar wojen frakcyjncyh (Faction Warfare). Nastaw si\u0119 wi\u0119c na wsp\xf3\u0142prac\u0119 i gr\u0119 zespo\u0142ow\u0105.
  
 Zapewniamy: Zapewniamy:
-- szkolenia prowadzone przez do?wiadczon? kadr? +- szkolenia prowadzone przez do\u015bwiadczon\u0105 kadr\u0119
 - merytoryczne wsparcie w zaplanowaniu kierunku rozwoju Twojej postaci, - merytoryczne wsparcie w zaplanowaniu kierunku rozwoju Twojej postaci,
-- materia?y szkoleniowe w formie poradników w j?zyku polskim, +- materia\u0142y szkoleniowe w formie poradnik\xf3w w j\u0119zyku polskim,
-- pakiet statków dla pocz?tkuj?cych, +- pakiet statk\xf3w dla pocz\u0105tkuj\u0105cych,
-- wspólne floty, +- wsp\xf3lne floty,
 - atrakcyjne zarobki od pierwszego dnia gry. - atrakcyjne zarobki od pierwszego dnia gry.
  
 Wymagamy: Wymagamy:
 - kultury, - kultury,
-- wyrozumia?o?ci dla m?odszych kolegów,+- wyrozumia\u0142o\u015bci dla m\u0142odszych koleg\xf3w,
-- mikrofonu i obecno?ci na kanale Discord +- mikrofonu i obecno\u015bci na kanale Discord
  
-Zapraszamy graczy z ka?dym baga?em do?wiadcze?. Zarówno "emerytów", jak i pilotów, którzy za?o?yli konto godzin? temu. +Zapraszamy graczy z ka\u017cdym baga\u017cem do\u015bwiadcze\u0144. Zar\xf3wno "emeryt\xf3w", jak i pilot\xf3w, kt\xf3rzy za\u0142o\u017cyli konto godzin\u0119 temu.
  
-PROSIMY O ZAPOZNANIE SI? Z PRZEBIEGIEM PROCESU REKRUTACJI PRZED Z?O?ENIEM APLIKACJI, SZCZEGÓ?Y TUTAJ: CDN. +PROSIMY O ZAPOZNANIE SI\u0118 Z PRZEBIEGIEM PROCESU REKRUTACJI PRZED Z\u0141O\u017bENIEM APLIKACJI, SZCZEG\xd3\u0141Y TUTAJ: CDN.
  
 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------
-Kana? publiczny: CDN. +Kana\u0142 publiczny: CDN.
-Osoba do kontaktu: ZOMO Zenek +Osoba do kontaktu: ZOMO Zenek '

Details Share

Resources 2021-06-07 07:13:02 Corporation Description
Corporation Corp dla nowych Member 52
Valid XHTML Valid SVG PHP MySQL NGINX Webserver Pheal API Libary Firefox EVE Onlline Free SSL Secured By StartCom Twitter @wollari Facebook
API J:06 Dec 05:31 K:06 Dec 05:32 C:06 Dec 06:01 A:06 Dec 06:06 O:04 Jun 11:15 F:06 Dec 06:07 S:05 Dec 11:08 W:06 Dec 05:15