Corporation - Description - 2021-07-01 20:17:54 - Live Ticker

2021-07-01

Description

Old New
-Siberian Khatru je česko/slovenská korporace nezávislých pilotů v EVE Online. Naší filozofií je radost a potěšení ze hry. Jsme samostatní a hodně to pro nás znamená. Proto nejsou členové podřízení příkazům, zákazům a různým pravidlům, které jsou tak běžné u velkých korporací. S námi je každý svobodný a sám se rozhoduje, co je pro něj nejlepší. Další výhodou je i 0% daň, stejně jako pomoc s vyděláváním ISK nebo zvyšováním standingu. U nás se dočkáte individuálního přístupu. Všechny akce jsou dobrovolné a cílem je užít si hru naplno. I proto jsou naše aktivity široce zaměřené - od těžby a výzkumu přes testování fitů a PvE až po různé pirátské mise a PvP.+u'Siberian Khatru je \u010desko/slovensk\xe1 korporace nez\xe1visl\xfdch pilot\u016f v EVE Online. Na\u0161\xed filozofi\xed je radost a pot\u011b\u0161en\xed ze hry. Jsme samostatn\xed a hodn\u011b to pro n\xe1s znamen\xe1. Proto nejsou \u010dlenov\xe9 pod\u0159\xedzen\xed p\u0159\xedkaz\u016fm, z\xe1kaz\u016fm a r\u016fzn\xfdm pravidl\u016fm, kter\xe9 jsou tak b\u011b\u017en\xe9 u velk\xfdch korporac\xed. S n\xe1mi je ka\u017ed\xfd svobodn\xfd a s\xe1m se rozhoduje, co je pro n\u011bj nejlep\u0161\xed. Dal\u0161\xed v\xfdhodou je i 0% da\u0148, stejn\u011b jako pomoc s vyd\u011bl\xe1v\xe1n\xedm ISK nebo zvy\u0161ov\xe1n\xedm standingu. U n\xe1s se do\u010dk\xe1te individu\xe1ln\xedho p\u0159\xedstupu. V\u0161echny akce jsou dobrovoln\xe9 a c\xedlem je u\u017e\xedt si hru naplno. I proto jsou na\u0161e aktivity \u0161iroce zam\u011b\u0159en\xe9 - od t\u011b\u017eby a v\xfdzkumu p\u0159es testov\xe1n\xed fit\u016f a PvE a\u017e po r\u016fzn\xe9 pir\xe1tsk\xe9 mise a PvP.
  
-Zakladatelé korporace hrají EVE více než 4 roky a mají zkušenosti s životem v empire, null secu či wormhole. Hledáme nové aktivní hráče, abychom mohli rozšířit naše působení a provádět akce efektivněji. Přijmeme nováčky (podpora a zaučení je samozřejmostí) i zkušené hráče.+Zakladatel\xe9 korporace hraj\xed EVE v\xedce ne\u017e 4 roky a maj\xed zku\u0161enosti s \u017eivotem v empire, null secu \u010di wormhole. Hled\xe1me nov\xe9 aktivn\xed hr\xe1\u010de, abychom mohli roz\u0161\xed\u0159it na\u0161e p\u016fsoben\xed a prov\xe1d\u011bt akce efektivn\u011bji. P\u0159ijmeme nov\xe1\u010dky (podpora a zau\u010den\xed je samoz\u0159ejmost\xed) i zku\u0161en\xe9 hr\xe1\u010de.
  
  
-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………+\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026
 Siberian Khatru recruits Czech / Slovak speaking players only. Siberian Khatru recruits Czech / Slovak speaking players only.
  
-A "Khatru" (Khatruavis Stellaris) is a flightless Siberian bird that is only visible on nights when the moon is waxing and the teperature is below -32 degrees fahrenheit. Those who have glipmsed in on rare occassions claim that it resembles a cross between a crane, an emu and a hummingbird. The only documented sighting of the rare avain came from Georg Stellar's researches in that area in the late 19th century. It has never been seen since that time as remains as much of an enigma as Stellar's white raven. +A "Khatru" (Khatruavis Stellaris) is a flightless Siberian bird that is only visible on nights when the moon is waxing and the teperature is below -32 degrees fahrenheit. Those who have glipmsed in on rare occassions claim that it resembles a cross between a crane, an emu and a hummingbird. The only documented sighting of the rare avain came from Georg Stellar\'s researches in that area in the late 19th century. It has never been seen since that time as remains as much of an enigma as Stellar\'s white raven.'

Details Share

Resources 2021-07-01 20:17:54 Corporation Description
Corporation Siberian Khatru. Member 1
PHP MySQL NGINX Webserver Firefox EVE Onlline Twitter @wollari Facebook
API J:04 Feb 21:02 K:04 Feb 21:22 C:04 Feb 21:05 A:04 Feb 21:32 O:04 Jun 11:15 F:04 Feb 21:14 S:04 Feb 11:22 W:04 Feb 21:15