Share

Corporation

Bohemian Veterans
Test Alliance Please Ignore
Name Bohemian Veterans
Ticker --BV-
Alliance Test Alliance Please Ignore
Ceo yokozunacz
Members 180
URL -
Tax Rate 9.5%
corporationID 803493697

Members [180]

Members

Description

Bohemian Veterans je korporace zam??ená na pokro?ilejší eve hrá?e :) Nejsme žádná HC korporace, ale hrajeme pro radost, nechceme si z EVE ud?lat druhou práci. NOVÁ?KY BEREM, ale jen a POUZE po pohovoru s direktorem. Podmínka je aktivita a aktivní používání TS.

Vše d?ležité je na https://www.bvcorp.cz/

- Pat?íme k sov warfare alianci
- hodn? se zam??ujeme na pvp a to od malých gang? až po velké fleety
- rattujeme, PLEXujeme a t?žíme vše, co najdeme
- máme taky industry základnu a dokážeme vyráb?t všechno, co nás napadne
- jako komunika?ní prost?edek používáme TeamSpeak 3.

Nábor: Veterans Klan kontaktujte tam ?lena BV

NÁBOR OTEV?EN - aplika?ky bez p?edešlé domluvy s BV direktorem budou automaticky zamítány.

Bohemian Veterans Corporation is focused on recruiting experienced players of CZ/SK nationality. If you can't speak cz or sk... don't even bother.

Sovereignty systems [0]

The corporation doesn't hold any systems.
Last Update: 2019-04-21 06:00:24
Valid XHTML Valid SVG PHP MySQL NGINX Webserver Pheal API Libary Firefox EVE Onlline Free SSL Secured By StartCom Twitter @wollari Facebook
API J:21 Apr 06:26 K:21 Apr 06:21 C:21 Apr 06:00 A:21 Apr 07:00 O:04 Jun 11:15 F:21 Apr 06:38 S:20 Apr 11:45 W:21 Apr 06:35