Share

Corporation

Corp dla nowych
Name Corp dla nowych
Ticker CDN.
Alliance -
Ceo Handlarz Mirek
Members 57
URL -
Tax Rate 10%
corporationID 98478526

Members [57]

Members

Description

Czy jest jaki? polski corp dla nowych?
Jeste?my odpowiedzi? na to pytanie.

CDN. jest korporacj? szkoleniow?. Nasz? misj? jest umo?liwi? start i zapewni? odpowiednie wsparcie ka?demu nowemu rekrutowi.

G?ównym terenem dzia?a? naszej akademii jest obszar wojen frakcyjncyh (Faction Warfare). Nastaw si? wi?c na wspó?prac? i gr? zespo?ow?.

Zapewniamy:
- szkolenia prowadzone przez do?wiadczon? kadr?
- merytoryczne wsparcie w zaplanowaniu kierunku rozwoju Twojej postaci,
- materia?y szkoleniowe w formie poradników w j?zyku polskim,
- pakiet statków dla pocz?tkuj?cych,
- wspólne floty,
- atrakcyjne zarobki od pierwszego dnia gry.

Wymagamy:
- kultury,
- wyrozumia?o?ci dla m?odszych kolegów,
- mikrofonu i obecno?ci na kanale Discord

Zapraszamy graczy z ka?dym baga?em do?wiadcze?. Zarówno "emerytów", jak i pilotów, którzy za?o?yli konto godzin? temu.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SI? Z PRZEBIEGIEM PROCESU REKRUTACJI PRZED Z?O?ENIEM APLIKACJI, SZCZEGÓ?Y TUTAJ: CDN.

------------------------------------------------
Kana? publiczny: CDN.
Osoba do kontaktu: ZOMO Zenek

Sovereignty systems [0]

The corporation doesn't hold any systems.
Last Update: 2019-06-19 21:09:26
Valid XHTML Valid SVG PHP MySQL NGINX Webserver Pheal API Libary Firefox EVE Onlline Free SSL Secured By StartCom Twitter @wollari Facebook
API J:19 Jun 20:47 K:19 Jun 20:48 C:19 Jun 21:26 A:19 Jun 21:34 O:04 Jun 11:15 F:19 Jun 21:30 S:19 Jun 11:16 W:19 Jun 21:35