Share

Corporation

Blackwater Task Forces
Goonswarm Federation
Name Blackwater Task Forces
Ticker BWTF
Alliance Goonswarm Federation
Ceo Old Piosall
Members 194
URL -
Tax Rate 7.5%
corporationID 98454925

Members [194]

Members

Description

We hate C0VEN!

Rekrutacja: Otwarta
Kana? publiczny: "BWC HQ"


Osoby do kontaktu:
Savannah Kado - rekrutacja, skargi i wnioski
Old Piosall - wspó?praca handlowa i logistyczna
Nightwisherek - rekrutacja, wspó?praca handlowa i wytwórcza
Moolu Tsutola - rekrutacja, wspó?praca handlowa i wytwórcza


A gdyby tak po??czy? w jedno?? najlepsz? z Polskich korporacji i najstarsz? z Polskich korporacji w EVE? Gdyby po??czy? geniusz BWC z ponad 11 latami do?wiadczenia PTFu?
Wielkie umys?y, które da?y tej grze tak poronione twory jak 7km/s Drake, WILD5 czy Anthar Thebess przedstawiaj? najwi?kszy i najlepszy pomys? roku 2016:

Nie jeste?my elitepropvp bo jak ostatni raz jak byli?my elitepvp to brainfartem naszego Imperatora narodzi? si? twór zwany wild5 który w prostej linii da? pocz?tek aliansowi psychopijackiej elity pvp zwanej minionami - których mimo to bardzo lubimy. Narodziny s? do?c bolesnym tworem, dlatego postanowili?my si? drugi raz tak nie napina?. Oczekujemy od Ciebie zaanga?owania i ochoty do gry. Nie wytykamy i nie mamy Ci za z?e tego jak grasz w EvE.

Je?li masz ochot? do??czy? powiniene? skontaktowa? si? w grze z CEO Savannah Kado lub kimkolwiek na naszym kanale - ludzie pokieruj? Ci? na w?a?ciwy tor. Mo?esz te? z?o?y? podanie bezpo?rednio ingame, szykuj si? jednak na rozmow? na Teamspeaku.
Je?li chcesz wi?cej informacji zapraszamy na nasz kana? w grze: "BWC HQ" lub na nasz teamspeak (dost?p do zdobycia na kanale ingam


For english speaking capsulers

If u want to talk about:

- pew pew, complains and recruitment contact Savannah Kado
- trade and logistic Old Piosall
- trade and manufacturing Nightwisherek
- trade and industry Moolu Tsutola

U can also join our public channel BWC HQ

Fly Safe o7

Sovereignty systems [0]

The corporation doesn't hold any systems.
Last Update: 2021-05-15 08:00:24
Valid XHTML Valid SVG PHP MySQL NGINX Webserver Pheal API Libary Firefox EVE Onlline Free SSL Secured By StartCom Twitter @wollari Facebook
API J:15 May 08:14 K:15 May 08:08 C:15 May 08:37 A:15 May 08:38 O:04 Jun 11:15 F:15 May 08:10 S:14 May 11:28 W:15 May 08:38