Share

Corporation

CBC Interstellar
Goonswarm Federation
Name CBC Interstellar
Ticker -CBC-
Alliance Goonswarm Federation
Ceo Acan
Members 330
URL http://cbc-eve.com/
Tax Rate 7.5%
corporationID 1297657426

Members [330]

Members

Description

CBC Interstellar
czyli Centrum Bada? Chaosu

S? na tym ?wiecie rzeczy o których nie ?nili filozofowie.
S? tajemnice daleko przekraczaj?ce granice ludzkiego pojmowania.
Jest wiedza, która nigdy nie powinna ujrze? ?wiat?a dziennego,
bo ju? cie? prawdy wystarcza by z?ama? cienk? skorupk? zdrowia psychicznego.

Na szcz??cie chaos nie ma z tym nic wspólnego.
Chaos to solidna dziedzina matematyki stosowanej.
Chwa?a Azathothowi!
Badamy teori? chaosu by wykorzysta? efekt motyla do robienia wielkich
pieni?dzy przy ma?ym wysi?ku i wygrywania wojen ma?? armatk?.

Osi?gneli?my ju? po?ów? sukcesu - t? z ma?ym wysi?kiem.


We are Chaos Research Center

There are things in this world
that philosophers never dreamed of
There are mysteries far beyond human comprehension
There is knowledge that shall never be known as its faint traces are enough to break the delicate shell of sanity.

Luckily, chaos is not one of them.
Chaos is a well understood and precisely described field of applied mathematics.
Praise Azathoth!

We research theory of chaos seeking ways to use the butterfly effect to make big money with little effort and kill a lot of people with a little gun.
So far we achieved half of the success - the "little effort". Still working on the "big effect" part.

CBC is Polish Mature PvP Corporation
Kanal rekrutacyjny: CBC Rekrutacja
kana? Publiczny: Mostly AFK
W sprawie rekrutacji prosimy wej?c na nasz kana? publiczny i odezwac si? do Haldaris Maller, Twin Pipe lub Vicior Viciorensen

Sovereignty systems [0]

The corporation doesn't hold any systems.
Last Update: 2021-05-11 18:00:22
Valid XHTML Valid SVG PHP MySQL NGINX Webserver Pheal API Libary Firefox EVE Onlline Free SSL Secured By StartCom Twitter @wollari Facebook
API J:11 May 18:13 K:11 May 18:08 C:11 May 18:00 A:11 May 18:06 O:04 Jun 11:15 F:11 May 17:56 S:11 May 11:39 W:11 May 17:35