Share

Corporation

INSePaRaBLeS
Name INSePaRaBLeS
Ticker DOST
Alliance -
Ceo MOKOKOLO
Members 10
URL https://zkillboard.com/corporation/98066059/
Tax Rate 1%
corporationID 98066059

Members [10]

Members

Description

Muhafazakâr Türk ?irketi

+25 Ya?!
Ö?rencilik ya?lar?n? ve&ya hayat?n? kazanmas? gereken ya?lar?n?, oyunda mahvetmesini izleyemem, bu vebale ortakta olamam, Hayat?n? kazanm??, E?lenmek, stress atmak, kafa da??tmak, sorunlardan uzakla?mak, muhabbet etmek vs. sebeplerle oyuna ay?rd??? vaktin fark?ndal???nda olan, +25 ya?(Belli Bir Olgunlu?a Ula?m??) insanlar kabulümüzdür, tabi a?a??daki de?erlerimiz ortak ise!

Türkçe konu?an, Devletine Milletine Manevi De?erlerine Ba?l?,
Müslüman olup, Elinden Geldi?ince iyi ?nsan olmaya çal??an,
Di?er ?nsanlara Sayg? ve sevgi çerçevesinde hareket eden
A?z?ndan Ç?kan? Kula?? Duyan insanlara kap?m?z aç?kt?r.

Devlet-Millet-?slâm Dü?man? ?uursuz Varl?klar ve Ben merkezci & Nankör Mahluklar, Ba?ka Kap?ya...

0,0 Null Sec. de ( Insmother-Detorid Npc Angel Gist Seraphim Domination Seraphim Angel Dreadnought )
2 Regionda Ya?ayan ?irketmiz,
Skill Point'e de?il, ?nsan olup olmad???na bakan bir ?irkettir.
Kafa Dengi ?nsansan?z, El veririz & Omuz veririz, Payla??r?z, Yol Gösteririz,
Gereken neyse Yapar?z.

Oyun 0,0 da güzel,
http://www.verite.space/maps/influence/influence.png
Empireden kat kat güvenli
? Çekinecek bir?ey yok, Empirede geçrdi?iniz zamana üzüleceksiniz!

Ayr?nt?l? Bilgi ve Görü?mek için Warrior Turk ile oyun içi Mail yoluyla ileti?ime geçebilirsiniz.. FEZA

Sovereignty systems [0]

The corporation doesn't hold any systems.
Last Update: 2021-05-12 08:28:38
Valid XHTML Valid SVG PHP MySQL NGINX Webserver Pheal API Libary Firefox EVE Onlline Free SSL Secured By StartCom Twitter @wollari Facebook
API J:12 May 15:13 K:12 May 15:08 C:12 May 14:00 A:12 May 15:24 O:04 Jun 11:15 F:12 May 14:59 S:12 May 11:26 W:12 May 15:15