Share

Corporation

INSePaRaBLeS
Legion of xXDEATHXx
Name INSePaRaBLeS
Ticker DOST
Alliance Legion of xXDEATHXx
Ceo Warrior Turk
Members 18
URL -
Tax Rate 3.3%
corporationID 98066059

Members [18]

Members

Description

Muhafazakâr Türk ?irketi

+25 Ya?!
Ö?rencilik ya?lar?n? ve&ya hayat?n? kazanmas? gereken ya?lar?n?, oyunda mahvetmesini izleyemem, bu vebale ortakta olamam, Hayat?n? kazanm??, E?lenmek, stress atmak, kafa da??tmak, sorunlardan uzakla?mak, muhabbet etmek vs. sebeplerle oyuna ay?rd??? vaktin fark?ndal???nda olan, +25 ya?(Belli Bir Olgunlu?a Ula?m??) insanlar kabulümüzdür, tabi a?a??daki de?erlerimiz ortak ise!

Türkçe konu?an, Devletine Milletine Manevi De?erlerine Ba?l?,
Müslüman olup, Elinden Geldi?ince iyi ?nsan olmaya çal??an,
Di?er ?nsanlara Sayg? ve sevgi çerçevesinde hareket eden
A?z?ndan Ç?kan? Kula?? Duyan insanlara kap?m?z aç?kt?r.

Devlet-Millet-?slâm Dü?man? ?uursuz Mahluklar ve Ben merkezci & Nankör Varl?klar, Ba?ka Kap?ya...

0,0 Null Sec. de ( Insmother-Detorid Npc Angel Gist Seraphim Domination Nephilim Angel Dreadnought )
2 Regionda Ya?ayan ?irketmiz,
Skill Point'e de?il, ?nsan olup olmad???na bakan bir ?irkettir.
Kafa Dengi ?nsansan?z, El veririz & Omuz veririz, Payla??r?z, Yol Gösteririz,
Gereken neyse Yapar?z.

Oyun 0,0 da güzel,
http://www.verite.space/maps/influence/influence.png
Empireden kat kat güvenli
? Çekinecek bir?ey yok, Empirede geçrdi?iniz zamana üzüleceksiniz!

Ayr?nt?l? Bilgi ve Görü?mek için Warrior Turk ile oyun içi Mail yoluyla ileti?ime geçebilirsiniz.. FEZA

Sovereignty systems [0]

The corporation doesn't hold any systems.
Last Update: 2020-09-21 08:04:37
Valid XHTML Valid SVG PHP MySQL NGINX Webserver Pheal API Libary Firefox EVE Onlline Free SSL Secured By StartCom Twitter @wollari Facebook
API J:21 Sep 19:07 K:21 Sep 18:45 C:21 Sep 18:05 A:21 Sep 19:16 O:04 Jun 11:15 F:21 Sep 18:52 S:21 Sep 11:14 W:21 Sep 19:15